Reklamačný poriadok

 • Prevádzkovateľ zaručuje, že tovar je v okamžiku jeho odoslania zákazníkovi bez závad a v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou.
 • Prevádzkovateľ ďalej poskytuje zákazníkom záruku za kvalitu tovaru podľa zákona v trvaní 2 rokov od dňa prevzatia tovaru. V prípade, že na tovar platí dlhšia záruka, je toto uvedené v záručnom liste a taktiež na stránke internetového obchodu v sekcii Servis/Záručné podmienky.
 • Zákazník je povinný okamžite po doručení zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu a prípadné nedostatky najneskôr do jedného týždňa od prijatia zásielky uplatniť u prevádzkovateľa. Pri skrytých závadách tovaru alebo závadách, ktoré sa vyskytnú v priebehu trvania záručnej doby je nutné Závadu oznámiť okamžite po zistení skrytej závady najneskôr posledný deň záručnej doby.
 • V prípade neúplnej zásielky vykoná prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po obdŕžaní reklamácie zákazníka dodatočnú zásielku. Náklady na prepravu hradí v takomto prípade prevádzkovateľ. V prípade reklamácie vady tovaru bude postupované podľa obecných predpisov.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním tovaru, alebo jeho nadmerným zaťažovaním. Záruka sa taktiež nevzťahuje na tovar, ktorého opotrebovanie bolo spôsobené jeho obvyklým užívaním.
·         Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
  • Zákazník - spotrebiteľ je v súlade so zák.č. 40/1964 Zb., občianský zákonník, oprávnený v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetu od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu odstúpiť. Musí tak urobiť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie sa vykoná písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spolu s tovarom na adresu prevádzkovateľa. Tovar musí byť zaslaný v stave, v akom ho zákazník prevzal, bez akéhokoľvek poškodenia alebo znehodnotenia, nesmie mať žiadne známky jeho používania a musí byť vrátený vrátane príslušenstva, kompletnej dokumentácie a v originálnom obale.
  • Nebezpečie spojené so spätným zaslaním tovaru ako aj dôkaz o jeho zaslaní nesie zákazník (doporučujeme Vám preto tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k znehodnoteniu jeho originálneho obalu, prípadne. tovar väčšej hodnoty poistiť).
  • Pokiaľ zákazník tovar zaslal späť riadne a načas, vráti prevádzkovateľ zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu vráteného tovaru vr. DPH bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od obdŕžania tovaru.
  • Zákazník nieje oprávnený odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, ktoré bolo upravené podľa jeho požiadaviek, alebo tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zostarnutiu.

Prihlásenie

Registrácia | Poslať heslo

Najpredávanejší tovar

Striekacia pištoľ ASTECO...

Striekacia pištoľ ASTECO 2004/LVLP

Profesionálna nízkotlaká vzduchová striekacia pištoľ s prenosovou účinnosťou...

Dostupnosť: skladem

Doprava zdarma

99.00 € bez DPH
(vč. DPH: 118.80 €)

Striekacie zariadenie JETPRO 80

Striekacie zariadenie JETPRO 80

Zariadenie pre bezvzduchové striekanie je určené na nanášanie širokého množstva...

Dostupnosť: skladem

Novinka

Cena na dotaz

Kompletný zoznam tovaru...

Kontaktujte nás

ASTECO SLOVAKIA s.r.o.
 

IČO:45659303
DIČ:SK2023085845

Tel.: (+421) 915 368 988

E-mail:info@asteco.sk
Web:www.asteco.sk

Napište nám

Úvod/Reklamačný poriadok