Obchodné podmienky

·         Rozsah platnosti
  •  Všetky obchody uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu firmy ASTECO SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) sa riadia týmito Obchodnými podmienkami.
·         Účastníci
  •  Akékoľvek kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu firmy ASTECO s.r.o. uzatvára prevádzkovateľ so zákazníkmi, ktorí majú bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sú:
   • fyzickými osobami plne spôsobilí na právne úkony , ktorí dovŕšili vek 18 rokov a ktorí nenakupujú tovar pre svoju podnikateľskú činnosť
   • fyzickými či právnickými osobami, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti.  
  •  Ak prevádzkovateľ zistí, že prijal objednávku od osoby, ktorá nie je zákazníkom podľa vyššie uvedených bodov, je oprávnený od takejto zmluvy odstúpiť.
·         Predmet zmluvy
  •  Predmetom kúpnej zmluvy uzavretej podľa týchto obchodných podmienok je   nákup tovaru prezentovaného zboží prezentovaného na internetových obchodoch prevádzkovateľa.
·         Spôsob objednávania tovaru / Uzavretie  zmluvy
  • Spôsob objednávania tovarov
   • Cez internetový obchod - zákazník kliknutím na tlačítko "do košíka" vloží požadovaný tovar do objednávky, ktorú po vyplnení príslušných informácií tlačítkom "objednať" odošle do objednávkového procesu. Následne bude zákazník kontaktovaný e-mailom, prípadne telefónom najneskôr do 2 pracovných dní, kde mu bude potvrdené prijatie objednávky a bude s ním dohodnutý spôsob dopravy, platby, miesto a čas odovzdania tovaru.
   • Po telefóne - zákazník zavolaním na telefónne linky prevádzkovateľa objedná požadovaný tovar a následne s ním bude dohodnutý spôsob dopravy, platby, miesto a čas odovzdania tovaru.
   • Kúpna zmluva je medzi prevádzkovateľom a zákazníkom uzavretá okamžikom, kedy prevádzkovateľ obdrží riadne vyplnenú objednávku na dodávku tovaru. O prijatí objednávky bude zákazník informovaný prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu na ním uvedenú e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín.
   • Pokiaľ by prevádzkovateľ po uzavretí kúpnej zmluvy zistil, že objednaný tovar už nie je k dispozícií alebo ho nie je možné z iných dôvodov dodať, ponúkne zákazníkovi tovar, čo sa druhu, kvality a ceny týka rovnocenný s objednaným tovarom. AK to nie je možné, alebo ak zákazník s touto zmenou nebude súhlasiť , môže prevádzkovateľ odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník už objednaný tovar zaplatil, prípadne čiastočne zaplatil, prevádzkovateľ toto plnenie vráti bez zbytočného odkladu od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
o         Dodávka tovaru
   • Dodávka tovaru prebehne:
    • na adresu určenou zákazníkom na jeho náklady
    • zákazník si tovar osobne vyzdvihne vo zmluvných skladoch prevádzkovateľa
   • Náklady prepravy tovaru budú pripočítané k cene tovaru, účtovať sa nebudú v prípade, že si zákazník tovar prevezme vo zmluvných skladoch prevádzkovateľa. Náklady na prepravu prevádzkovateľ oznámi na základe objednávky.
o        Cena
   • Aktuálna cena tovaru je uvedená priamo na stránkach internetových obchodov prevádzkovateľa a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na internetových obchodoch prevádzkovateľa v deň uzavretia kúpnej zmluvy.
   • Prevádzkovateľ je oprávnený k uverejnenej cene tovaru ďalej pripočítať balné a poštovné, ktorých aktuálnu výšku zistí zákazník taktiež na stránkach internetových obchodov prevádzkovateľa.
o        Spôsoby úhrady
   • Kúpna cena tovaru je splatná momentom uzavretia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru.
   • Kúpnu cenu je možné uhradiť:
    • prevodom na účet prevádzkovateľa - ČSOB, č.ú. 4011674244/7500
    • na dobierku
    • v hotovosti  pri osobnom odbere
   • Úhrada faktúrou je možná iba vtedy, pokiaľ je tento spôsob v jednotlivých prípadoch zvlášť dohodnutý.
·         Právna úprava
  • Vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľ a zákazníkmi -spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľ a zákazníkmi –podnikateľmi  sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 

Prihlásenie

Registrácia | Poslať heslo

Najpredávanejší tovar

Striekacie zariadenie Airlessco...

Striekacie zariadenie Airlessco SP 380

AKCIOVÁ PONUKA! Základná rada vysokotlakových...

Dostupnosť: skladem

Novinka

920.00 € bez DPH
(vč. DPH: 1 104.00 €)

Tryska REV-TIP Airlessco

Tryska REV-TIP Airlessco

Tryska do pištolí airless (Airlessco, Graco, Wagner), otočná, samočistiaca....

Dostupnosť: skladom

33.00 € bez DPH
(vč. DPH: 39.60 €)

Kompletný zoznam tovaru...

Kontaktujte nás

ASTECO SLOVAKIA s.r.o.
 

IČO:45659303
DIČ:SK2023085845

Tel.: (+421) 915 368 988

E-mail:info@asteco.sk
Web:www.asteco.sk

Napište nám

Úvod/Obchodné podmíenky